Nyhedsbreve

Dette nyhedsbrev beskriver vores fælles bavnebål og et kommende arrangement i Tanderup, hvor vi håber der møder rigtigt mange op. Og efterhånden som der er flere der får læst Forundersøgelsen, bliver der stillet flere spørgsmålstegn ved indholdet – senest et notat sendt til Folketingets Trafikudvalg.

September måneds nyhedsbrev, nr. 26 i rækken, omtaler Kattegatforbindelsens modstanderes fælles aktion med tænding af bavnebål den 2. oktober, både i Jylland, på begge sider af Samsø og på Røsnæs.  

Dette nyhedsbrev indeholder omtale af Sorø Kommunalbestyrelse, som i lighed med Samsøs Kommunalbestyrelse siger nej til en Kattegatforbindelse. Sorø Kommune har nogle meget naturskønne områder og herregårdslandskaber, som vil blive gennemskåret af en helt ny hastighedsjernbane, som jo i sagens natur ikke har nogen stop på strækningen. Desuden er Samsøs Ole Kæmpe blevet interviewet af …

Nyhedsbrev nr. 25 Læs videre »

Sommerens nyhedsbrev indeholder en liste over nogle af de aktiviteter, der er foregået i den forløbne periode. Desuden er der en del nyhedsmedier, der er begyndt at interessere sig for problemerne med en Kattegatforbindelse. For selvom Forundersøgelsen har ‘sparket projektet til hjørne’, så fortsætter Folketinget med at få lavet undersøgelser om klima, natur og miljø. …

Nyhedsbrev nr. 24 Læs videre »

I dette nummer af vores nyhedsbrev præsenterer vi nogle prisværdige initiativer og et af vores nye bestyrelsesmedlemmer. Mandag d. 30. maj sejler nogle unge fra Aahus Efterskole fra Hou til Samsø som protest mod Kattegatforbindelsen. Og nogle gode samsinger har sat skilte op de steder, hvor øens veje vil blive krydset af en motorvej tværs …

Nyhedsbrev nr. 23 Læs videre »

I dette nummer af vores nyhedsbrev kan du læse om vores netop afholdte generalforsamling, en præsentation af de nye medlemmer af bestyrelsen. Desuden har vi afholdt endnu en høring på Christiansborg, som præsenteres kort i dette nyhedsbrev. Nyhedsbrev

Denne måneds nyhedsbrev fortæller om vores kommende høring på Christiansborg, d. 28. april, vores generalforsamling lørdag d. 16. april og vores fortsatte kampagne mod Kattegatforbindelsen.

Her er vores nyhedsbrev nr. 20 med nyt om de aktiviteter, der er i gang i øjeblikket, bl.a. stiftelsen af en landsdækkende forening mod Kattegatforbindelsen.

Her er nyhedsbrev nr. 19 med nyt fra Trafikstyrelsen, Sund & Bælt og Vejdirektoratet. De har udgivet et notat, der på få sider sammenfatter hvad Forundersøgelsen formentlig vil indeholde. Vi giver et kort referat af hovedpunkterne og derefter en del af de spørgsmål, som notatet naturligt rejser.

Her er nyhedsbrev nr. 18 med en nekrolog over vores meget skattede samarbejdspartner John Holten-Andersen og en invitation til den nye trafikminister til at komme til Samsø.

Scroll til toppen