Nyhedsbreve

I dette Nyhedsbrev kan du læse om råstofforbruget i Danmark. Der er væsentlige argumenter imod brug til unødvendige megaprojekter. Som for eksempel en fast Kattegatforbindelse. Og du kan læse om Helle Lokdams motivation for at være bestyrelsesmedlem i STOPMOS. Helle genopstiller til bestyrelsen på vores generalforsamling den 20. april. Søren Stockmarr og Peter Askjær er …

Nyhedsbrev nr 36 Læs videre »

Fremtidsudsigten for projektet om en fast Kattegatforbindelse er stadig uafklaret. Behovet for fortsat kamp mod projektet er desværre stadig brandaktuelt. Det belyser vores formand Peter Askjær i afsnittet Din STØTTE, vores STYRKE Vores næstformand Ulla Holm beretter om en interessant havmiljøkonference, som blandt andet handlede om etablering af Naturpark Svanegrund i det Østjyske Øhav. Konferencen …

Nyhedsbrev nr 35 Læs videre »

Kære Bromodstander STOPMOS´ nyhedsbrev resumerer status på Kattegatprojektet, og vi fokuserer på forskellen i brotilhængernes og bromodstandernes natursyn. Vores bestyrelsesmedlem Helle Lokdam har analyseret spørgsmålet. Andet afsnit i nyhedsbrevet giver dig julegavetips, som er relevante for bromodstandere. Vi anbefaler en bog med en dybtgående beskrivelse af klimakampen, en debatbog om vækstbegrebet, et filosofisk opråb, en …

Nyhedsbrev nr 34 Læs videre »

Kære bromodstander I oktober måneds nyhedsbrev har vi fokus på: Fællesmøde for de 5 foreninger, der arbejder mod en Kattegatforbindelse. Læs om hidtidige og kommende aktiviteter. Bavnebål Ødelæggelsen af Østersøen Formanden har ordet Digtet ”Hvis en ø”

Kære bromodstander, der er grund til optimisme: når kunstnere tager ordet i kampen mod Kattegatforbindelsen når modstandernes Juragruppe går i flæsket på tilhængerne når der er initiativ til at mobilisere de Konservative til modstand mod Kattegatforbindelsen når græsrødder vinder en klagesag MEN der er desværre også grund til pessimisme: når brotilhængerne manipulerer og begrænser borgernes …

Nyhedsbrev nr 32 Læs videre »

STOPMOS´ Nyhedsbrev beskriver denne gang vores høring “Er der brug for en Kattegatforbindelse?” Det er lidt langt, men vi mener, at det er vigtigt, at du kender både tilhængernes og vores egne argumenter FOR og IMOD broerne. Vi har derfor forsøgt at gengive tilhængernes udtalelser, som de er sagt og så loyalt overfor afsenderen som …

Nyhedsbrev nr 31 Læs videre »

Dette nyhedsbrev indeholder en invitation til at deltage i høring nr 3 på Christiansborg, denne gang med både tilhængere og modstandere. Desuden en omtale af den netop afholdte generalforsamling og en invitation til at deltage i præsentationen af en ny antologi om Kattegatforbindelsen, hvor man kan møde en del af forfatterne bag.

Nyhedsbrevet handler om: Fælleshøring om Kattegatforbindelsen Modstandsforeningerne havde sammen med Kattegatkomitéen planlagt et fællesarrangement, hvor tilhængere og modstandere debatterede fordele og ulemper ved projektet. Læs om vores planer, som var færdigforhandlet, blev aflyst, men nu igen er aktuelle. Henvendelse til Transportudvalgets politikere. Vi er medunderskrivere af en henvendelse til Transportudvalget, som beskriver vores betænkeligheder for …

Nyhedsbrev nr 29 Læs videre »

Dette nyhedsbrev indeholder en hilsen fra vores formand i anledning af årsskiftet. Desuden kan du læse et notat om økonomien for en Kattegatforbindelse som vores landsdækkende forening har sendt til Transportministeren og Transportudvalget, samt et forslag om at nedlægge Vejdirektoratet (en artikel fra Information) og lidt om regeringsgrundlaget for den nye regering.

Dette nyhedsbrev beskriver vores fælles bavnebål og et kommende arrangement i Tanderup, hvor vi håber der møder rigtigt mange op. Og efterhånden som der er flere der får læst Forundersøgelsen, bliver der stillet flere spørgsmålstegn ved indholdet – senest et notat sendt til Folketingets Trafikudvalg.

Scroll to Top