Ny grønbog om Kattegatforbindelsen

De fire foreninger, der i fællesskab arbejder imod en Kattegatforbindelse, har udgivet et debathæfte, en såkaldt Grønbog.

Grønbogen indeholder de emner, foreningerne mener, er de allervigtigste at tage stilling til, nemlig ødelæggelserne af natur og miljø, klimaspørgsmålene, støjen, trafikudviklingen, økonomien og den manglende demokratiske debat.

Foreningen Stop Motorvej over Samsø er oprettet for at udtrykke og samle modstanden imod en fast forbindelse over Kattegat – uanset politisk ståsted eller af hvilken grund man er imod.

Har du tid og lyst til at være med til forskellige aktiviteter, så skriv til os på email: nejtilbro @ gmail.com

Påvirkningen af Samsø

Samsøs landsbyer ligger spredt ud over hele øen med kort afstand imellem.

En motorvej vil ikke kunne anlægges uden at det går ud over mindst en landsby, og der vil blive tale om ekspropriering af mange ejendomme.

På kortet vises med rødt en 500 m zone rundt om landsbyerne og med lysegult en 1000 m zone.

(kortet er udarbejdet af Samsø Kommune og er bilag til dagsordenen for Teknisk Udvalg fra september 2019).

Samsøs landsbyer m afstandszoner 500 og 1000 m
Støjkort over Samsø m motorvej

Støjniveauet ved motorvejene omkring København. Kortet over København er sat ind med samme størrelsesforhold som Samsø.

Afstande - i dag

Aarhus – København: ca 300 km

Hurtigst (iflg. Krak) over Odden: 186 km (2t 39 min)

Med motorvej over samsø

Aarhus – Hou: ca 40 km (motorvej) (i dag: 32 km)

Hou – Samsø: 20 km

Over Samsø: 10 km

Samsø – Røsnæs: 17 km

Røsnæs/Krogebæk-København: 118 km

I alt ca. 200 km

Scroll til toppen