Stop
Motorvej over Samsø

Foreningen Stop Motorvej over Samsø er oprettet for at udtrykke og samle modstanden på Samsø imod en fast forbindelse over Kattegat – uanset politisk ståsted eller af hvilken grund man er imod.

Og at søge samarbejde med andre organisationer og foreninger med samme formål.

Hør et interviewet med foreningens formand og næstformand i Radio 4 om, hvad en Kattegatforbindelse over Samsø vil betyde, udsendt fredag d 30. oktober 2020, kl 7.36

landsbyerne på samsø

Samsøs landsbyer ligger spredt ud over hele øen med kort afstand imellem.

En motorvej vil ikke kunne anlægges uden at det går ud over mindst en landsby, og der vil blive tale om ekspropriering af mange ejendomme.

På kortet vises med rødt en 500 m zone rundt om landsbyerne og med lysegult en 1000 m zone.

(kortet er udarbejdet af Samsø Kommune og er bilag til dagsordenen for Teknisk Udvalg fra september 2019).

landsbyer på Samsø m afstandszoner

afstande

I dag

Aarhus – København: ca 300 km

Hurtigst (iflg. Krak) over Odden: 186 km (2t 39 min)

Hvis broen over Samsø bygges

Aarhus – Hou: ca 40 km (motorvej) (i dag: 32 km)
Hou – Samsø: 20 km
Over Samsø: 10 km
Samsø – Røsnæs: 17 km
Røsnæs/Krogebæk-København: 118 km

I alt ca. 200 km

Scroll til toppen