I dette Nyhedsbrev kan du læse om råstofforbruget i Danmark. Der er væsentlige argumenter imod brug til unødvendige megaprojekter. Som for eksempel en fast Kattegatforbindelse.

Og du kan læse om Helle Lokdams motivation for at være bestyrelsesmedlem i STOPMOS. Helle genopstiller til bestyrelsen på vores generalforsamling den 20. april. Søren Stockmarr og Peter Askjær er også på valg og har fået tilbud om at præsentere deres motivation for at engagere sig i bromodstanden i næste Nyhedsbrev.

Endelig er der en reminder om sommerens største klimademonstrationer, som du kan skrive ind i din kalender.

God læselyst

Scroll to Top