Nyhedsbrevet handler om:
  • Fælleshøring om Kattegatforbindelsen
    Modstandsforeningerne havde sammen med Kattegatkomitéen planlagt et fællesarrangement, hvor tilhængere og modstandere debatterede fordele og ulemper ved projektet. Læs om vores planer, som var færdigforhandlet, blev aflyst, men nu igen er aktuelle.
  • Henvendelse til Transportudvalgets politikere.
    Vi er medunderskrivere af en henvendelse til Transportudvalget, som beskriver vores betænkeligheder for transport/trafikudviklingen og hvilke forslag vi mener der skal fremmes i debatten.
Scroll to Top