Argumenter

Et lille udpluk af argumenter imod en Kattegatforbindelse

Samsø er stilhed, langsomt tempo, engagerede samsinger. Her passer vi på hinanden og har et livligt lokalsamfund og foreningsliv, også når turisterne er rejst hjem.

 • Samsø tilbyder fred og ro.
 • Samsø giver især om vinteren mulighed for at opleve nattemørket, hvor vi tydeligt kan se stjernerne.
regnbue over Ballen Samsø

En motorvej hen over Samsø betyder:

 • Samsø vil for altid miste sin status som ø
 • Samsøs særlige sammenhold, kultur og lokale demokrati vil blive opløst, da øen bliver en trædesten mellem to landsdele.
 • Samsø vil miste turister og turismens karakter vil gå fra at være ‘længerevarende ophold’ til korte ophold.
 • Samsøs vejnet vil bryde sammen, når endagsturister ‘lige skal ned og se lidt på Samsø’.
 • Dagligvarebutikker og specialbutikker vil bukke under for konkurrencen fra fastlandet.
 • Den skitserede linjeføring går gennem værdifulde og uerstattelige natur- og kulturlandskaber i Østjylland, på Samsø og på Røsnæs.
 • Kattegatforbindelsen vil være Danmarks hidtil største byggeprojekt, men det kommer ikke hele Danmark til gode. Den vil tværtimod dele Danmark i to og dermed skade udvikling og væksten på Fyn og i Syddanmark og formentlig også i Vestjylland.
 • Kattegatforbindelsen vil være en klimabelastning – både under opførelsen og den efterfølgende trafikforøgelse.
 • Råstoffer er en udtømmelig ressource – især grus, som der skal bruges meget af til vejetablering, er der ved at være knaphed på.
 • Motorvejen vil føre til øget bilisme og dermed øget CO2-udslip.
 • Det forventede trafikspring vil give endnu større problemer på indfaldsvejene til København og Aarhus.
 • Kattegatforbindelsen er unødvendig – vi har allerede gode forbindelser med både færger, med tog og med bil over Storebælt.
 • Kattegatforbindelsen vil ikke nødvendigvis skabe udvikling eller vækst i de områder den går igennem. Korsør er blevet en meget stille by, mens  Nyborg fortsat orienterer sig mod Fyn og ikke har oplevet væsentligt forøget vækst på trods af motorvej og Storebæltsbro.
 • Kattegatforbindelsen er primært et politisk prestigeprojekt, som ønskes gennemført uden hensyn til de mange negative konsekvenser på natur, miljø, klima og mennesker den måtte medføre.

Tilhængere af motorvej og bro siger

 • kortere rejsetid mellem Jylland og Sjælland,
 • forøget vækst,
 • styrkelse af sammenhængskraften i Danmark,
 • aflastning af eksisterende motorvejsnet over Fyn,
 • forbindelsen vil være en klimagevinst for Danmark.

Vi mener

 • Trafikken i hovedstadsområdet er allerede i dag så overbelastet, at rejsetiden ikke reelt bliver kortere.
 • Fyn og Sønderjylland bliver hægtet af.
 • Det eksisterende motorvejsnet over Fyn belastes især af lokal trafik mellem Odense og Trekantsområdet.
 • Der vil formentlig komme et trafikspring, så klimagevinsten vil ikke være til stede.
Scroll til toppen